Inställningar för cookies

Nödvändiga cookies

Du kan ställa in din webbläsare så att dessa cookies blockeras eller att du blir informerad om cookies. Vår tjänst kan dock inte användas utan att nödvändiga cookies tillåts, eftersom funktioner som att spara dina sekretesspreferenser eller att logga in som medlem inte fungerar utan motsvarande lagring av information. Cookie policy

Marknadsföringscookies

Dessa cookies används för att anpassa och göra reklam mer relevanta för dig och dina intressen. Därtill kan vi och våra reklampartner använda cookies för att erhålla information om din interaktion med reklaminnehåll. Annonser som du ser på internet kan på så vis skräddarsys efter din smak, så att du ser annonser baserade på dina intressen och att samma annons inte visas om och om igen. Det möjliggör dessutom för oss och våra reklampartner att optimera annonsernas resultat, till exempel för att förstå hur många som klickade på en viss annons. Cookies kan möjligvis användas av våra partner, för att kombinera din information med information från andra källor och skapa en profil för dina intressen - detta gör att du kan visas mer relevanta annonser även på andra webbplatser som du använder. Om du väljer att inte tillåta dessa cookies kan de annonser som visas vara mindre relevanta för dina intressen. Cookie policy

Analyscookies

Med hjälp av dessa cookies kan vi räkna besökare och analysera användningen av vårt erbjudande. Vi använder detta för att kontinuerligt förbättra kvaliteten på våra sidor och därmed ge en bättre användarupplevelse. De hjälper oss att kontinuerligt analysera användningen av vårt erbjudande och att bättre förstå användningen av enskilda funktioner och innehåll. Detta gör att vi kan identifiera populärt innehåll och funktioner bättre och snabbare och att optimera dem för våra användare på ett föredraget sätt. Detta hjälper oss också att optimera det innehåll som bäst passar deras intressen. Cookie Policy

Acceptera urval
Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy gäller för behandling av dina personuppgifter, närmare bestämt dina personbundna uppgifter som hanteras via webbplatsen ”knullkontaktsverige.se” med samtliga dess parallellsidor och undersidor (plattform). dateyard AG, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland är ansvarigt för databehandlingen (personuppgiftsansvarig). Den personuppgiftsansvarige nås via det supportsystem som vi tillhandahåller. Fullständiga kontaktuppgifter återfinns i Redaktionsruta. Plattformen syftar till att driva en online-dating-portal. Du kan när som helst läsa innehållet i denna policy via plattformens undersida som bär samma namn och även spara eller skriva ut den via motsvarande funktioner på din internetwebbläsare.

>> topp

1. Kommentarer

Den personuppgiftsansvarige tar skyddandet av dina personuppgifter på stort allvar och följer även befintliga lagar om uppgiftsskydd. Dessa lagar syftar till att skydda fysiska personer vid bearbetning av personuppgifter. Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Sådana uppgifter bearbetas enbart i den omfattning som krävs för att genomföra eventuella kontrakt eller för att tillhandahålla eller förbättra plattformen. Bearbetning för genomförande av kontrakt sker enbart när du har slutit eller sagt upp kontraktet med den personuppgiftsansvarige. I detta fall hänvisar vi till den personuppgiftsansvariges allmänna villkor. Bearbetningen för tillhandahållandet och förbättrandet sker enbart i den mån nedanföljande krävs eller vid ett särskilt samtycke, då myndigheter eller domstol så beslutar, alternativt då det föreskrivs enligt lag. Dina uppgifter bearbetas enbart av den personuppgiftsansvarige eller av den som den personuppgiftsansvarige har utsett till att vara registeransvarig, i EU:s eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstater. Framför allt befinner sig den internet-server som den personuppgiftsansvarige använder för databehandling i EU:s eller i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstater. Som allmän princip kommer inte någon överföring till tredje land eller någon internationell organisation att ske.

>> topp

2. Databehandling

Dina uppgifter kommer att bearbetas såväl enligt formuläret som oberoende av formuläret. ”Enligt formuläret” avser de uppgifter som du har angivit i ett formulär på plattformen, alternativt som du har överfört till vår server vid uppladdningen av en profilbild. ”Oberoende av formuläret” avser de uppgifter som du har lämnat vid besök på plattformen utan att ange dem i något formulär.

>> topp

2.1 Bearbetning av uppgifter enligt formuläret

De uppgifter som du har uppgivit i ett formulär på plattformen bearbetas då formuläret används, framför allt efter det att formuläret har skickats in. Samma sak gäller för profilbilder som du har laddat upp till ditt konto. Då kan det framför allt röra sig om uppgifter för att ta kontakt, om nyhetsbrevet, om kommentarer på plattformen och, i den mån du är kund till den personuppgiftsansvarige, uppgifter till ett kundkonto. Personbundna data som du skickar via ett formulär som är avsett för dessa kommer att överföras till den personuppgiftsansvariges server i krypterad form.

a) Användarkonto

På knullkontaktsverige.se kan du upprätta ett användarkonto genom att ange din e-postadress. För detta ändamål kommer vid upprättandet och senare även eventuellt via formulären i kundkontot, framför allt ditt födelsedatum, dina profiluppgifter såsom exempelvis längd, kroppsform, vikt, hårfärg, relationsstatus och dina intressen, att lagras på den personuppgiftsansvariges server och visas för andra användare, i den mån uppgifterna matchar det kön som du har angivit i din sökprofil. Vi kommer regelbundet att skicka aktuell information om ditt användarkonto till den e-postadress som du har uppgivit, i synnerhet förslag på partner och nyheter om försök till kontakt som gjorts av andra användare. Du kan när som helst se de uppgifter som lagrats i ditt kundkonto och ändra eller komplettera dem via formulären. Du kan givetvis även vända dig personligen till den personuppgiftsansvarige, exempelvis via den e-post som anges i början av meddelandet. Samma sak gäller för att radera kundkontot. Dina adress- och beställningsuppgifter får däremot raderas först när de inte längre krävs enligt avtalet och då de inte strider mot lagstadgade lagringskrav. I sådana fall sker bearbetningen av dina personuppgifter enbart i begränsad mån; i synnerhet spärras kundkontot.

b) Kontakttagande mellan användare

Genom ditt användarkonto kan du som premiumanvändare av ett betalkonto ta kontakt med andra användare. Detta kan du antingen göra via funktionen ”flörta” eller genom att du skickar ett personligt meddelande via det interna meddelandesystemet. Alla metadata vid ett sådant kontakttagande, dvs. dina uppgifter som avsändare, mottagarens uppgifter, typen av kontakttagande och i förekommande fall innehållet i det meddelande som du har skickat, samt den tidpunkt då formuläret har skickats, lagras. Dina profiluppgifter, typen av kontakttagande, tidpunkten för, och i förekommande fall innehållet i det meddelande som du har skickat kommer dessutom att visas för respektive mottagare, givet att denna användare är premiumanvändare av ett betalkonto. Din e-postadress kommer däremot inte att offentliggöras. Dessutom kommer din IP-adress att lagras för att förhindra missbruk av kontaktfunktionen (exempelvis spam).

c) Kontaktformuläret

Om du tar kontakt med den personuppgiftsansvarige via ett formulär, kommer de uppgifter som du har angivit i formuläret att förmedlas via den personuppgiftsansvariges server i krypterad form till denne via e-post. I sådana fall kan det röra sig om din förfrågan, ditt namn, din e-postadress och ytterligare kontaktuppgifter. Någon ytterligare automatiserad bearbetning av dina personuppgifter kommer inte att äga rum i detta hänseende. Uppgifterna används enbart för bearbetning av din förfrågan. Ett svar skickas vanligtvis via e-post, vilket även det överförs i krypterad form, givet att din e-postklient stödjer detta. Samma sak gäller om du upptar kontakt med den personuppgiftsansvarige via e-post till en e-postadress som anges på plattformen, i stället för via ett kontaktformulär. Efter den slutgiltiga hanteringen av förfrågan kommer dina personuppgifter som du har angivit i kontaktformuläret eller i ett e-postmeddelande till den personuppgiftsansvarige att raderas. Detta gäller inte så länge som uppgifterna fortfarande krävs för bevisändamål, eller då det inte strider mot lagstadgade lagringskrav, fram till dess kommer hanteringen av dina uppgifter dock att vara begränsad.

d) Nyhetsbrev

Den personuppgiftsansvarige erbjuder dig att få nyhetsbrev via e-post. Den personuppgiftsansvarige behöver din e-postadress för att kunna skicka dessa till dig. Den personuppgiftsansvarige behöver dessutom uppgifter för att kunna kontrollera att du som innehavare av den e-postadress som du har uppgivit vill ta emot nyhetsbrevet. Den personuppgiftsansvarige använder en s.k. dubbel opt-in-process för detta. Det innebär att du efter det att du har angivit en e-postadress, behöver bekräfta att du vill prenumerera på nyhetsbrevet, med hjälp av en individuell länk (bekräftelselänk). Först efter att du har gjort en sådan bekräftelse får du nyhetsbrevet. För den dubbla opt-in-processen, dess bevis samt förebyggandet av missbruk, lagras utöver din e-postadress även tidpunkten samt den IP-adress som prenumerationen har initierats från, såväl som bekräftelsen och bekräftelselänken. Några ytterligare uppgifter bearbetas inte för detta syfte. Bearbetningen av uppgifterna sker enbart för att kunna erbjuda och distribuera nyhetsbrevet. Några uppgifter om din person lämnas i princip inte ut till tredje part. Den personuppgiftsansvarige kan ge en e-postklient i uppdrag att bearbeta uppgifterna inom ramen för sitt uppdrag enligt rättsliga bestämmelser och kraven i denna sekretesspolicy. Denne kommer då inte anses vara tredje part. Om du vill avbryta din prenumeration på nyhetsbrevet, kan du använda motsvarande länk i nyhetsbrevet (avregistreringslänken) eller vända dig personligen till den personuppgiftsansvarige, exempelvis via den e-postadress som inledningsvis har angivits. Avregistreringen gäller för såväl uppsägningen av ditt nyhetsbrev samt för återkallandet av ditt samtycke till den databehandling som krävs för nyhetsbrevet. Om du säger upp nyhetsbrevet eller underlåter att avsluta den dubbla opt-in-processen inom två veckor, kommer dina uppgifter att raderas, såvida de inte behövs som bevis för genomförd dubbel opt-in-process eller för att motverka missbruk. I sådana fall är bearbetningen av uppgifterna begränsad. Anmälan till nyhetsbrevet sker över en krypterad förbindelse. Även utskicket av nyhetsbrev sker i krypterad form, i den mån din e-postklient möjliggör detta.

>> topp

2.2 Bearbetning av uppgifter som är oberoende av formuläret

Utöver de uppgifter som lämnas i formulär hanterar den personuppgiftsansvarige även uppgifter som är oberoende av formuläret, för att tillhandahålla eller förbättra plattformen. Det rör sig främst om kakor, din e-postadress och statistiska uppgifter. Även vid bearbetningen av personbundna data som inte är inhämtade via formulär överförs dessa i den mån det är tekniskt möjligt, i krypterad form.

a) Kakor

Plattformen använder s.k. kakor. Det handlar om små textfiler eller enkla poster i en databank, som din webbläsare sparar. Uppgifterna i kakorna kan enbart tydas av den plattform som har sparat dem. Kakor är till för att göra webbsidor användarvänligare och säkrare. Kakor som innehåller personbundna data, sparas eller läses enbart via en krypterad förbindelse. Plattformen använder s.k. sessionskakor. Sådana kakor hjälper oss exempelvis att säkerställa att inte någon annan användare kan få åtkomst till de uppgifter som du har lämnat i formuläret eller vid ett eventuellt kundkonto. Sessionskakor raderas vid slutet av varje besök på plattformen, när du stänger din webbläsare. Uppgifterna bearbetas inte för andra skäl och överlämnas inte heller till tredje part. De kakor som används av plattformen orsakar inga skador på din terminal (exempelvis dator/läsplatta), framför allt innehåller de inga virus. Du kan förhindra att det sparas kakor på din webbläsare, genom en motsvarande inställning på webbläsaren. Vid en sådan inställning är det dock inte säkert att du kan nyttja plattformens alla funktioner. Samma sak gäller om du raderar sparade kakor.

b) Webbanalys

Plattformen nyttjar Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhör Google LLC, med säte i USA (Google). Google är certifierat inom integritetsskydd enligt ett avtal om skyddet av personuppgifter mellan EU och USA och de bearbetar dataanalysen på uppdrag av oss. Google Analytics använder också kakor för detta, för att möjliggöra en analys av hur plattformen nyttjas. Den information om din användning av plattformen som skapas av kakan, överförs i regel till en server i USA som tillhör Google, där de sparas. Vi har dock aktiverat IP-avidentifiering, så att din IP-adress kortas innan den överförs till USA, inom EU:s eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstater. Google bearbetar denna information på vårt uppdrag, för att utvärdera ditt nyttjande av plattformen, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på plattformen och för att tillhandahålla oss ytterligare tjänster i samband med din användning av plattformen och internet. IP-adressen som inom ramen för Google Analytics överförs av din webbläsare förs inte samman med andra uppgifter från Google. Kakan och därmed även aktiviteterna på plattformen raderas två månader efter ditt senaste besök. Du kan också förhindra att uppgifterna som skapas av kakan och har att göra med din användning av internet (inklusive din IP-adress) samlas in och bearbetas av Google, genom att du laddar ner och installerar det insticksprogram till webbläsaren som finns tillgängligt på följande länk:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Du kan även förhindra Google Analytics insamling av information genom att klicka på länken nedan. I sådana fall kommer inte något insticksprogram att laddas ned och installeras, utan en opt-out-kaka placeras ut, som förhindrar att dina uppgifter sammanställs vid besök på plattformen.

Google Analytics deaktivieren

Detta förutsätter givetvis att du inte förhindrar en sådan inställning i din webbläsare genom att förhindra att kakor sparas eller att du raderar opt-out-kakan. Du kan hitta ytterligare information om databehandling vid Google Analytics i Googles sekretesspolicy:

https://policies.google.com/privacy?hl=sv

c) Tillträdesloggar

För att garantera plattformens säkerhet och funktionsduglighet (exempelvis för att avvärja angrepp) skapas tillträdesloggar på den personuppgiftsansvariges server. I dessa loggar lagras uppgifter om tillträdet till plattformen. I dessa fall handlar det om uppgifter som överförs i samband med att din webbläsare ansluter till plattformen. Det handlar alltså om din IP-adress, som dock förkortas innan den lagras, den tidpunkt då anslutningen skett, vilken adress (URL) den har anslutits till, om anslutningen lyckades, och hur stor dataöverföringen från servern var. I den utsträckning som din webbläsare överför respektive uppgifter, kommer dessutom den tidigare adressen (inlänkande sida) samt uppgifter om ditt operativsystem och din webbläsare (exempelvis version) att lagras. Du kan förhindra överföringen av dessa uppgifter med respektive inställning i din webbläsare. Loggfiler raderas med jämna mellanrum, senast vid sluten av nästa kalendermånad. Dessförinnan utvärderas loggfilerna statistiskt. Loggförda uppgifter separeras från andra uppgifter som du lämnar på plattformen, för att sedan lagras utan att sammanföras med dessa. De kommer ej att överföras till tredje part eller användas för andra ändamål. Den statistiska utvärderingen av loggfilerna tillåter inte någon identifiering av dig som person.

d) Sociala nätverk

Plattformen möjliggör koppling till Facebook, som drivs av Facebook Ireland Limited, från Irland, för europeiska användare. Sådana kopplingar sker dock enbart efter det att du har bekräftat med ett klick på Facebook-knappen på plattformen. För information om hur personuppgifter bearbetas i sociala nätverk som den personuppgiftsansvarige inte kan påverka, hänvisar vi till Facebooks integritetspolicy:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

>> topp

3. Rättslig grund

De rättsliga bestämmelserna för integritetspolicyn återfinns främst i den tyska federala dataskyddslagen (BDSG) och den tyska lagen om telemedia (TMG). Från och med den 25 maj 2018 gäller dock i första hand EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Om du har lämnat ett uttryckligt samtycke till att dina uppgifter bearbetas, utgör denna en rättslig grund för databehandling i det syfte som du har lämnat ditt samtycke till (§ 6 stycke 1, bokstav a GDPR). I den mån bearbetningen krävs för att kontraktet ska uppfyllas eller träda i kraft utgör detta den rättsliga grunden (§ 6 stycke 1, bokstav b GDPR). Då handlar det om kontrakt, i synnerhet rörande nyttjandet av vår online-dating-portal, som sluts på plattformen eller som inleds som en följd av din förfrågan. I övrigt utgör skyddet av den personuppgiftsansvariges berättigade intressen den rättsliga grunden (§ 6 stycke, bokstav f GDPR). Då handlar det om det affärsmässiga intresset för plattformens drift, i synnerhet vid förmedling av personliga kontakter. Inget automatiserat beslutsfattande förekommer, inbegripet profilering enligt § 22 GDPR.

>> topp

4. Dina rättigheter

Om du berörs av någon bearbetning av dina personuppgifter, åtnjuter du enligt dataskyddslagstiftningen rättigheter gentemot dem som ansvarar för databehandlingen. Du kan när som helst vända dig till den personuppgiftsansvarige för att utöva dessa rättigheter, exempelvis via den e-postadress som inledningsvis har angivits. Samma sak gäller vid övriga frågor som gäller den personuppgiftsansvariges sekretesspolicy. Utöver den personuppgiftsansvarige står även dennes datatillsynsman till förfogande: Daniel Raimer från advokatbyrån Daniel Raimer i Düsseldorf. Datatillsynsmannens kontaktuppgifter återfinns i länken Utgivare

a) Ångerrätt

Du har enligt § 7 stycke 3 GDPR när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till databehandlingen. Den rättsliga grunden för samtycket till databehandlingen fram tills dess att samtycket återkallas påverkas inte av återkallandet av samtycket.

b) Rätt till invändning

Du har, enligt § 21 GDPR, rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller i synnerhet även att invända mot behandling för direktreklamsyften.

c) Rätt att inge klagomål

Enligt § 77 GDPR har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot de rättsliga bestämmelserna. Denna rätt kvarstår oberoende av annat administrativt prövningsförfarande eller prövningsförfarande i domstol.

d) Rätt till information

Enligt § 15 GDPR har du rätt att kräva information från den personuppgiftsansvarige. Rätten till information omfattar utöver ytterligare information, som du till stor del redan kunnat läsa om i denna policy, särskilt rätten till att få en kopia på dina personuppgifter, som är under behandling. För rätten till information gäller även begränsningar enligt § 34 i den tyska federala dataskyddslagen (BDSG).

e) Rätt att begära rättelse

Enligt § 16 GDPR har du rätt att när som helst, utan onödigt dröjsmål, kräva rättelse av felaktiga personuppgifter. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, har du även rätt att kräva komplettering av ofullständiga personuppgifter, även med hjälp av ett kompletterande utlåtande.

f) Rätt till radering

Du har, enligt § 17 GDPR, rätt att kräva att dina personuppgifter raderas av den personuppgiftsansvarige. Om uppgifterna inte måste raderas efter det, kan du i detta fall kräva att fortsatt bearbetning begränsas. För rätten till radering gäller även begränsningar enligt § 35 i den tyska federala dataskyddslagen (BDSG). Rätten till radering inbegriper den s.k. rätten att bli bortglömd.

g) Rätt till begränsning

Du har, enligt § 18 GDPR, rätt att kräva en begränsning av bearbetningen av dina personuppgifter. Därefter får dina personuppgifter – bortsett från lagringen – inte längre bearbetas.

h) Rätt till dataportabilitet

Du har, enligt § 20 GDPR, rätt till överföring av berörda personuppgifter som du har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige. Din rätt till radering påverkas inte.

i) Anmälningsplikt

Enligt § 19 GDPR ska den personuppgiftsansvarige underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av personuppgifter eller begränsningar av behandling som skett, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Den personuppgiftsansvarige ska informera dig om sådana mottagare om du begär det.

>> topp

5. Slutkommentarer

Den personuppgiftsansvarige tar hänsyn till behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, dina rättigheter och friheter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att databehandlingen utförs i enlighet med de rättsliga bestämmelserna. Åtkomst till dina personuppgifter får endast sådana anställda som behöver det för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, och då endast i den omfattning som krävs i respektive sammanhang. Den personuppgiftsansvariges medarbetare instrueras inför databehandlingen och har tystnadsplikt. Att dataskyddslagstiftningen efterlevs och att åtgärder uppdateras vid behov kommer regelbundet att kontrolleras.